Mykad
Katalaluan
   
INFORMASI
SELAMAT DATANG KE SISTEM EHADIR
Modul
1.Kehadiran
2.AlasanAKSES DARI LUAR
Http://ehadir.mpkangar.gov.my

LOGIN DAN KATALALUAN
Sila login ke sistem dengan menggunakan no mykad (tanpa - ) dan katalaluan asas "abc123"

MAKLUMAN PENTING
Sila kemaskini ALASAN KEHADIRAN INDIVIDU bagi mengelakkan tindakan diambil.

ADUAN SISTEM
Sebarang Aduan dan komen mengenai Sistem e-Hadir hendaklah menggunakan menu ADUAN yang disediakan. Maklumbalas dan jawapan ADUAN akan dijawab dan dihantar ke emel tuan/puan.

Keperluan

Aduan